Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het coronavirus zich snel kan verspreiden in Nederland. De afbeelding geeft treffend aan waar het om gaat. Doordat er één (sociale) afstand houdt, worden anderen niet aangetast. Met andere woorden, we moeten persoonlijke contacten beperken tot het hoognodige!

We hebben dan ook besloten externe bezoekers op kantoor en werkplaats te beperken tot het minimum. Dat betekent dat gemaakte afspraken in Egmond aan den Hoef met externe bezoekers in ieder geval tot 1 april zullen worden afgezegd. Daarnaast zullen we afspraken die we op externe locaties met relaties hebben gemaakt ook annuleren als het niet strikt noodzakelijk is elkaar fysiek te ontmoeten.  Daar waar mogelijk, zullen we besprekingen telefonisch houden of online via een videoverbinding.

Vooralsnog wordt er op de bouwplaatsen doorgewerkt, maar ook hier geldt dat afspraken met externen beperkt zullen worden tot het hoognodige. Bouw- en werkvergaderingen worden telefonisch of via een online videoverbinding gehouden. De keten mogen niet worden betreden door externen en het gebruik van de schaftruimte wordt beperkt tot beperkte groepjes om de onderlinge afstand van 2 meter te kunnen waarborgen.

We volgen bij ons beleid de richtlijnen die de overheid uitvaardigt. We houden dit scherp in de gaten. Zodra nieuwe richtlijnen aanleiding geven tot het wijzigen van ons beleid, zullen we dat zo spoedig mogelijk naar alle betrokkenen communiceren.

Meer informatie bij dit nieuwsbericht vindt u hier.