In opdracht van Pré Wonen gaan we aan de Zweedselaan in Beverwijk 12 boven-benedenwoningen realiseren. Met de ondertekening van de Design & Build overeenkomst is het bouwteamtraject afgesloten waarin we samen met Pré Wonen en AG Architecten het project ontwikkeld hebben.

Extra voorwaarde van Pré Wonen bij het uitwerken van deze opgave was dat de woningen uitgevoerd moeten worden als Nul-Op-de-Meter woningen. Na de oplevering zullen de energieprestaties van de woningen gemonitord worden, waarbij wij voor een periode van 10 jaar garanderen dat de woningen en hun installaties zullen voldoen aan de wettelijke regelingen m.b.t. de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Op de foto het ontwikkelteam van links naar rechts: Julian Molenaar (Tervoort Egmond), Max van Baar (Pré Wonen), Hans Tuinenburg (Tervoort Egmond) en Joost Ruissen (Pré Wonen).