Per 1 januari 2022 heeft Cor Tervoort (Cz.) de directie over Tervoort’s Bouwbedrijf BV overgedragen aan Mark Tervoort en Peter Hommes. In het nieuwe directieteam is Peter Hommes verantwoordelijk voor de acquisitie, commerciële zaken en innovaties en Mark Tervoort voor de algehele bedrijfsorganisatie. Lees meer over de achtergronden in de laatste editie van onze Ter Info. Op de foto van links naar rechts: Mark Tervoort, Peter Hommes en Cor Tervoort (Cz.)

Ook de samenstelling van het managementteam is gewijzigd. André Roos heeft op eigen verzoek een stapje terug gedaan en is uit het MT getreden. Als Hoofd Bedrijfsbureau blijft André echter onveranderd een belangrijke rol in onze organisatie vervullen. De samenstelling van het MT en de onderlinge taakverdeling binnen Tervoort Egmond is weergegeven in het organisatieschema.

Cor Tervoort (Cz.) blijft als directeur ontwikkeling verantwoordelijk voor onze projectontwikkelingsactiviteiten in Tevo Ontwikkeling BV en de daaronder vallende partnersamenwerkingen T&G Ontwikkeling BV, Tegro Ontwikkeling BV en Ontwikkelcombinatie BPD-T&G V.O.F.