Bouwen op Mensen
Tervoort

Certificering

Vanzelfsprekend zijn onze bedrijfsprocessen gecertificeerd en zijn wij lid van diverse kwaliteitsorganisaties. Op de pagina downloads kunt onze certificaten downloaden.

NEN EN ISO-9001
Tervoort Egmond heeft haar bedrijfsprocessen gecertificeerd op basis van het NEN EN ISO-9001 certificaat. Deze certificering draagt bij aan een efficiënte en overzichtelijke organisatie. Het biedt u als opdrachtgever de zekerheid dat de werkzaamheden volgens de met u gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Onze bedrijfsvoering wordt periodiek getoetst door KIWA aan de hand van de NEN EN ISO-9001 normen.

VCA**
Een veilige en gezonde werkomgeving heeft bij Tervoort Egmond altijd onze bijzondere aandacht gehad. Dit wordt ook officieel erkend door ons VCA**-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers). Periodiek controleert KIWA of ons veiligheidssysteem conform de VCA**-normen functioneert.

FSC - PEFC (Chain of Custody)
Met onze FSC en PEFC certificaten maken we deel uit van de Chain of Custody (COC) dat het gebruik van hout- en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen garandeert. Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Steeds meer opdrachtgevers maken deze keuze en willen uitsluitend hout en houtproducten uit duurzaam beheerde bossen toepassen. Door onze FSC- en PEFC certificering kunnen wij opdrachtgevers deze garantie bieden. Niet voor niets accepteert zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid de keurmerken FSC en PEFC als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

ERKEND LEERBEDRIJF
Tervoort Egmond heeft het opleiden van leerlingen hoog in het vaandel staan en is door het Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) als leerbedrijf erkend. Wij leiden leerlingen op door inzet van eigen leermeesters en praktijkbegeleiders. Voor deze erkenning als leerbedrijf moet aan een aantal eisen worden voldaan. SBB beoordeelt elke vier jaar of de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming binnen Tervoort Egmond voldoet.

WONINGBORG
Om kopers van woningen extra zekerheid te bieden, is Tervoort Egmond ingeschreven bij Woningborg die (afbouw)certificaten aan onze kopers verstrekt. Dit certificaat garandeert niet alleen de technische kwaliteit van de woning, maar ook dat de bouwer/ontwikkelaar voldoende financiële garanties kan bieden. Niet elke willekeurige ondernemer kan zich bij Woningborg aansluiten en niet op elke woning wordt automatisch een certificaat afgegeven. Ondernemer en bouwplan worden vooraf grondig op financieel, technisch en juridisch gebied gescreend door deskundig personeel van Woningborg.

Website Woningborg


Stichting MVO-register

Tervoort Egmond is geregistreerd in het digitaal MVO- register waarin wij onze MVO-prestaties zichtbaar maken aan de klant. Ondernemen met respect voor mens en omgeving is voor Tervoort Egmond vanzelfsprekend. Ons MVO-beleid richt zich op klant, medewerkers, maatschappij en milieu.

Wilt u meer informatie over onze MVO-prestaties en -betrokkenheid? Vraag ons naar de inloggegevens voor toegang tot ons MVO-rapport in het MVO-register.

BOUWEND NEDERLAND
Tervoort Egmond is aangesloten bij Bouwend Nederland. Deze branchevereniging heeft als doel de belangen van de aangesloten leden te behartigen en de leden van relevante informatie te voorzien. Daarnaast werkt Bouwend Nederland aan de promotie van onze bedrijfstak door o.a. elk jaar de "Dag van de Bouw" te organiseren.

SBIB
Tervoort Egmond is aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). De SBIB registreert bouwbedrijven die een gemeenschappelijke gedragscode hebben ingevoerd. Door middel van deze code verklaart Tervoort Egmond dat er naar eer en geweten zaken wordt gedaan en dat iedereen binnen het bedrijf zich daar aan zal houden.