Skip to main content

Algemene voorwaarden

Contracten

Heeft u als onderaannemer een overeenkomst met Tervoort Egmond afgesloten? Via de onderstaande links zijn de voorwaarden te downloaden die van toepassing zijn op de overeengekomen onderaannemingsovereenkomst.

Administratief

Facturen kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via facturen@tervoort.nl Wilt u er voor zorgen dat de factuur samen met de gevraagde bijlage als één pdf-bestand (geen Excel- of jpg-bestand) wordt ingediend? Om een snelle afhandeling van uw factuur te kunnen waarborgen, vragen wij u om te voorkomen dat er posten van verschillende contractnummers/projecten op één factuur voorkomen. Dank voor uw medewerking!

Voor een spoedige afhandeling van uw facturen, vragen wij u het volgende:

  • NAW-gegevens onderaannemer
  • vermelding van bankrekeningnummer, BTW-nummer en KVK-nummer
  • vermelding van de naam van het project en projectnummer;
  • vermelding van het contractnummer en bewakingscode;
  • vermelding van de aanneemsom en termijnoverzicht van de onderaannemer;
  • bijvoeging van een door onze uitvoerder ondertekende opdrachtbon;
  • vermelding van het bedrag dat naar de G-rekening dient te worden over­gemaakt (indien WKa van toepassing);
  • bijvoeging volledig door onderaannemer ingevulde en uitvoerder ondertekende mandagenregister (indien WKa van toepassing).

Bouwplaatsregels anderstaligen: