• Zorghotel Egmond aan Zee
  • Zorghotel Egmond aan Zee
  • Tervoort organisatie
  • Turfschip
  • Tervoort organisatie

Tervoort

Contracten

Heeft u als onderaannemer een overeenkomst met Tervoort Egmond afgesloten? Via de onderstaande links zijn de voorwaarden te downloaden die van toepassing zijn op de overeengekomen onderaannemingsovereenkomst:

Voor een spoedige afhandeling van uw facturen, vragen wij u het volgende:

  • vermelding van de naam van het project en projectnummer;
  • vermelding van het contractnummer en bewakingscode;
  • vermelding van de aanneemsom en termijnoverzicht van de onderaannemer;
  • bijvoeging van een door onze uitvoerder ondertekende opdrachtbon;
  • vermelding van het bedrag dat naar de G-rekening dient te worden over­gemaakt (indien WKa van toepassing);
  • bijvoeging volledig door onderaannemer ingevulde en uitvoerder ondertekende mandagenregister (indien WKa van toepassing).

Facturen kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via facturen@tervoort.nl Wilt u er voor zorgen dat de factuur samen met de gevraagde bijlage als één pdf-bestand (geen Excel- of jpg-bestand) wordt ingediend? Om een snelle afhandeling van uw factuur te kunnen waarborgen, vragen wij u om te voorkomen dat er posten van verschillende contractnummers/projecten op één factuur voorkomen. Dank voor uw medewerking!