Skip to main content

Stroomstations – of onderstations – bouwden Tervoort Egmond én K_Dekker bouw & infra de afgelopen decennia al zelfstandig. De komende acht jaar – met mogelijk tweemaal een verlenging van twee jaar – bundelen de twee bedrijven hun krachten als bouwcombinatie bij de realisatie van 69 nieuwe onderstations voor Alliander in Noord- en Zuid-Holland. Met de complete aanbestede opdracht is 172 miljoen euro gemoeid: volop werk voor volop mensen dus!

Krachtenbundeling Tervoort Egmond en K_Dekker

“De krachtenbundeling is projectoverstijgend, de bouw van de 69 onderstations verdelen we onderling. Onze samenwerking is voor een deel dan ook strategisch: we delen opdrachtspecifieke knowhow en kijken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Daar profiteren niet alleen de medewerkers van , maar ook onze partners en uiteindelijk ook onze klanten”, vertelt Peter Hommes, directeur bouw van Tervoort Egmond.

De expertise van beide bedrijven op de bouw van onderstations én de goede onderlinge samenwerking hebben geresulteerd in een gezamenlijke inschrijving op dit aanbestede werk van Alliander.

“Dat we de gunning als bouwcombinatie in concurrentie hebben gewonnen laat zien dat we een serieuze partij zijn in dit werkgebied. Onze investeringen in kennis en kunde van onze medewerkers, in efficiënte werkprocessen en slimme technieken betalen zich nu uit”, zegt bedrijfsleider Tim Koopman van K_Dekker. Ook hebben de medewerkers van K_Dekker, Tervoort en Alliander de afgelopen jaren bij diverse projecten een duurzame werkrelatie opgebouwd die transparant en toekomstgericht is. “Ons einddoel is gelijk, we kijken voorbij persoonlijke belangen. Die open aanpak levert ons allemaal het meeste op. Het werkt bovendien niet alleen prettig, maar vooral ook efficiënt, er zit geen ruis op de lijn.”

Actieve rol in energietransitie

De 69 nieuw te realiseren onderstations vormen onmisbare schakels in de herverdeling van duurzaam opgewekte elektriciteit. Alliander wil in de energietransitie serieuze stappen zetten en kiest daarom voor deze grootschalige meerjarige aanpak in plaats van opdrachtverstrekking per onderstation. Op gebied van innovatie, duurzaamheid, circulariteit en emissieloos bouwen heeft Alliander vooruitstrevende ambities waar de twee bouwbedrijven ook graag aan bijdragen. “Met dit meerjarenproject kunnen we een actieve rol spelen in de energietransitie, mooi werk bieden aan tientallen medewerkers én een stempel drukken op de duurzaamheidsambities van de bouw”, stelt Tim Koopman dan ook trots vast.